Bodovka.eu

Nový pracovník ČP

Před prvotní aktivací osobního profilu u nového pracovníka ČP je nutné kontaktovat pracovníka banky (SOV), který má dané obchodní místo ČP v gesci, aby zaevidoval pracovníka ČP do aplikace Bodová soutěž.

Následně může pracovník ČP sám provést přihlášení do osobního profilu dle níže uvedeného postupu:

  • internetové stránky: www.bodovka.eu
  • uživatelské jméno: osobní číslo pracovníka ČP
  • prvotní přihlašovací heslo: číslice za lomítkem rodného čísla pracovníka ČP
  • po prvotním přihlášení pracovníka ČP do svého osobního profilu je pracovník ČP povinen v rámci bezpečnosti změnit prvotní přihlašovací heslo.

Stávající pracovník ČP

Stávající pracovník ČP může provést aktivaci osobního profilu sám dle 4 bodů výše uvedeného postupu.

V případě potíží s přístupem do osobního profilu kontaktuje pracovníka banky, který má poštu v gesci, ten zadá do aplikace Bodová soutěž osobní data pracovníka ČP, především RČ, nutné pro vygenerování prvotního přihlašovacího hesla.